Gửi tin nhắn
Beyond Biopharma Co.,Ltd.

Nhà sản xuất Collagen

Thủy phân Collagen Peptide
Bột collagen thủy phân
Loại undagenatured ii Collagen

Hầu hết các sản phẩm được ưa thích

Thêm sản phẩm
Trung Quốc Beyond Biopharma Co.,Ltd. nhà máy Beyond Biopharma Co.,Ltd. Beyond Biopharma Co.,Ltd. Beyond Biopharma Co.,Ltd. Beyond Biopharma Co.,Ltd. Beyond Biopharma Co.,Ltd. Beyond Biopharma Co.,Ltd. Beyond Biopharma Co.,Ltd. Beyond Biopharma Co.,Ltd. Beyond Biopharma Co.,Ltd. Beyond Biopharma Co.,Ltd. Beyond Biopharma Co.,Ltd. Beyond Biopharma Co.,Ltd.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tổng quan về nhà máy Bể chiết và ống 3 Bể chiết 2 Bể chiết 1 Phòng thí nghiệm QC Cơ sở sản xuất Sấy mùa xuân Cơ sở sản xuất Máy trộn Đóng gói OEM Phòng thí nghiệm QC3 Kho xưởng

Beyond Biopharma Co.,Ltd.

Được thành lập vào năm 2009, Beyond Biopharma Co., ltd.là nhà sản xuất đã được FDA Hoa Kỳ xác minh và được FDA Hoa Kỳ chứng nhận ISO 9001 về các sản phẩm chuỗi collagen và gelatin.Chúng tôi ... Đọc thêm